לחץ קרינה

ההספק המוקרן ע"י השמש הוא  3.9*10^{26}W . הארץ סובבת סביב השמש במסלול כמעט מעגלי שרדיוסו  1.5*10^{11}m . ציר הסיבוב של הארץ (ציר צפון דרום) מוטה בזווית של 23 מעלות ממישור הסיבוב (ראה ציור) כך שאור השמש אינו פוגע במאונך לקו המשווה.

א. ביום מסוים המתואר בציור חשב את ההספק הפוגע בטלאי מישורי ששטחו 1 מטר רבוע הנמצא על קו המשווה.
ב. האם טלאי הנמצא בנקודות R או S יקבל יותר או פחות מההספק בחלק א. נמק.
ג. האם אתה יכול, לפי תשובתך לחלק ב, לומר אם הנקודות R ו- S הם בקיץ או בחורף. נמק.