משוואות מקסוול

במסגרת הניסויים היראלים בחלל, הועלתה השערה שיש בחלל מטענים חשמליים. לשם כך ערך האסטרונאוט הישראלי מדידות מיפוי של שדה חשמלי ושדה מגנטית וברגע מסוים אפשר להתאים אותם לביטויים הבאים
 \vec{F}_1=y^2\hat{i} +\frac{1}{z^2}\hat{j}+x^2\hat{k}
%20\vec{F}_2=\frac{1}{x^2}\hat{i}%20+y\hat{j}+\frac{1}{z^2}\hat{k}

א. איזה ביטוי מתאר את השדה המגנטי ואיזה את השדה החשמלי.
ב. האם יש מטענים במרחב.
ג. האם השדה ההמגנטי תלוי בזמן.
ד. האם השדה החשמלי תלוי בזמן.
הסבר את תשובתיך