גלים

  1. כתוב את משוואת מקסוול בצורתן הדיפרנציאלית והאינטגרלית ועמוד בקצרה על המשמעות הפיסיקלית של כל אחת ביניהן.
  2. נתונים השדות
    \vec E = \Re[]\vec E = \Re\left[E_0\mbox{e}^{\imath(kx+\omega t)}\right]\hat y
    \vec B = -\Re\left[B_0\mbox{e}^{\imath(kx+\omega t)}\right]\hat z